Selected Problems of Knowledge Engineering

A. Cader, J. M. Zurada, K. Przybyszewski, K. (Eds.)
Selected Problems of Knowledge Engineering (Wybrane problemy inżynierii wiedzy)
SWSPiZ Publishers, Łódź, Poland, pp.178, 2008